Atnaujinta: 2017 vasario 21

Projekto tikslas - siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Atnaujinta: 2021 sausio 14

Projekto tikslas - sutelkti mokyklų bei vietos bendruomenėse slypintį pilietinį potencialą ir nukreipti jį demokratinės respublikos kūrimui. Jo metu mokyklos ir vietos bendruomenės bus mokomos veikti kaip mažosios respublikos - kaip savarankiškos, demokratiškai bendrus reikalus tvarkančios laisvų ir atsakingų žmonių bendrijos.

Skaityti daugiau
Atnaujinta: 2017 vasario 21

Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla kartu su kitomis 10 Klaipėdos apskrities profesinio mokymo įstaigomis įgyvendina projektą „VIDINIŲ PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO MECHANIZMŲ DIEGIMAS KLAIPĖDOS APSKRITIES PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE" Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-011. Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas".

Skaityti daugiau
Atnaujinta: 2017 vasario 21

Projekto tikslas - mokyklų bendruomenių atskirties nuo kultūros proceso mažinimas. Tiesioginis kontaktas tarp menininko ir mokinio - tai raktas įgyvendinant šį projektą. Tikslingas ir nuoseklus aukštosios kultūros ir jos kūrėjų atėjimas į Lietuvos mokyklas atvers platesnį kultūros suvokimą, kels mokinių kultūrinį ir pilietinį sąmoningumą ir skatins pačius įsijungti į kultūros procesą.

Skaityti daugiau
Atnaujinta: 2024 vasario 26

Pagrindinis projekto tikslas - palengvinti profesinio mokymo plėtrą, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius ir užtikrinti kokybiškesnį  mokymą  pasienio regionuose esančių profesinio mokymo įstaigų studentams.

Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos projekto partneris- Saldus profesinė mokykla iš Latvijos.

Skaityti daugiau

Darbo pasiūlymai

LOGO