Bendrojo ugdymo programa

Atnaujinta: 2017 vasario 17

2014 m. gruodžio 22 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.V-1245 AKREDITUOTA VIDURINIO UGDYMO PROGRAMA

MOKOMIEJI DALYKAI
Dorinis ugdymas (B)
Tikyba
Etika
Kalbos (A/B)
Lietuvių kalba ir literatūra
Anglų kalba
Vokiečių kalba
Matematika (A/B)
Socialinis ugdymas (A/B)
Istorija
Geografija
Gamtamokslinis ugdymas (A/B)
Biologija
Fizika
Chemija
Kūno kultūra (A/B)
Bendroji kūno kultūra
Krepšinis
Tinklinis
Stalo tenisas
Pasirenkamieji dalykai
Dailė (A/B)
Muzika (A/B)
Šokis (A/B)
Lietuvių kalbos praktinė gramatika
Kompiuterinė braižyba
Moduliai
Lietuvių kalba ir literatūra (Teksto kūrimas)
Geografija (Regioninė geografija)
Matematika (Sudėtingesnių uždavinių sprendimas)
Istorija (Istoriniai šaltiniai)
Biologija (Gyvybinių funkcijų praktikumas)
Anglų kalba (Skaitymo ir rašymo įgūdžių pagilinimas)

Darbo pasiūlymai

LOGO