Moduliai gimnazistams

Atnaujinta: 2023 vasario 20

MODULIAI GIMNAZISTAMS

Mokykis savo gimnazijoje ir profesinėje tuo pačiu metu!

Priėmimas mokytis pagal pasirinktus modulius prasidės nuo 2023 metų birželio 1 d.

Stojimas į Skuodo amatų ir paslaugų mokyklą vykdomas internetu per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą https://lamabpo.lt/ LAMA BPO sistemoje mokiniai iš pateikto profesinio mokymo programų modulių sąrašo gali pasirinkti jam įdomų modulį.
Baigęs 10 klasių ir besimokantis savo gimnazijoje III gimnazijos klasės mokinys galės pasirinkti nuo 5 iki 20 mokymosi kreditų apimties modulį dvejiems mokymosi metams.
Mokinys, besimokydamas savo gimnazijoje ir tuo pačiu metu profesinėje mokykloje, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama darbine veikla, o, įstojus mokytis į aukštąją ar profesinę mokyklą pagal tą pačią sritį, įgytos kompetencijos bus įskaitomos, mokiniui sutrumpės mokymosi laikas.

Modulis „Moterų plaukų kirpimas ir dažymas“. Kodas - 310120005
Modulio apimtis - 15 kreditų
Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa - P32101202

Baigę modulį mokiniai gebės:
• Apibūdinti moterų plaukų, galvos odos sandarą bei pastebėti pažeidimus.
• Apibūdinti technologinius, darbo saugos ir higienos reikalavimus kirpėjo darbo vietos įrengimui ir priežiūrai.
• Apibūdinti moterų plaukų trinkimo procedūroms naudojamas medžiagas, jų poveikį plaukams ir žmogaus organizmui.
• Atlikti moterų plaukų trinkimo procedūras.
• Paaiškinti moterų plaukų kirpimui, sušukavimui naudojamų įrankių paskirtį, priežiūros ir laikymo būdus, dezinfekavimo reikalavimus.
• Paaiškinti moterų plaukų kirpimų operacijas, kirpimo formas.
• Parinkti plaukų sušukavimui po kirpimo naudojamas technikas ir priemones.
• Kirpti moterų plaukus įvairiomis technikomis pagal bazines formas.
• Sušukuoti moterų plaukus po kirpimo.
• Atpažinti plaukų būklę, struktūrą.
• Parinkti priemones plaukų šviesinimui.
• Paruošti plaukų dažų mišinius plaukų šviesinimui.
• Šviesinti plaukus ilgalaikiais, tonuojamaisiais dažais.
• Parinkti priemones plaukų dažymui.
• Paruošti plaukų dažų mišinius plaukų dažymui.
• Dažyti plaukus ilgalaikiais, tonuojamaisiais plaukų dažais.

Modulis „Statinių paviršių dekoravimas“. Kodas - 307320042
Modulio apimtis - 10 kreditų
P32073205, P32073213 Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Baigę modulį mokiniai gebės:
Apibūdinti apmušalų ir klijų rūšis.
Išnagrinėti pastato paviršių paruošimo apdailai apmušalais
technologiją.
Išnagrinėti pastato paviršių apdailos apmušalais technologiją.
Apklijuoti sienas apmušalais.
Apdailinti apvadais apmušalais dekoruotą paviršių.
Apklijuoti sienas kamštine danga.
Pašalinti paviršiaus, apklijuoto apmušalais, defektus.

Modulis „Transporto priemonės važiuoklės techninės priežiūros remontas“. Kodas - 407161695.
Modulio apimtis - 20 kreditų
P42071604 Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa.

Baigę modulį mokiniai gebės:
Paaiškinti transmisijos sandarą, veikimą ir techninės priežiūros darbus.
Parinkti medžiagas ir priemones transmisijos techninės priežiūros darbams atlikti.
Atlikti transmisijos techninę priežiūrą naudojantis gamintojo instrukcijomis ir laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų.
Paaiškinti transmisijos gedimus pagal išorinius požymius, jų nustatymo būdus, remonto priemones ir technologijas.
Nustatyti transmisijos gedimus naudojantis techninės būklės diagnozavimui skirtais prietaisais ir įrenginiais.
Šalinti transmisijos gedimus laikantis gamintojo techninių, darbo saugos ir aplinkosaugos reikalavimų.
Atlikti transmisijos junginių montavimo, derinimo ir reguliavimo darbus laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų.

Darbo pasiūlymai

LOGO