Ūkininkavimo pradmenų mokymai

Atnaujinta: 2017 vasario 21

Norintiems įgyti jaunesniojo ūkininko kvalifikaciją vykdome 320 val. mokymus pagal ŪKININKAVIMO PRADMENŲ MOKYMO PROGRAMĄ, valstybinis kodas 261081106.
Asmuo gali savišvietos būdu įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją ir dalyvauti vertinant įgytą kompetenciją tuo atveju, jei jis turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar yra įgijęs tam tikrą profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma:
1. Pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus;
2. Pagal ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (pvz. darbo sutarčių, paslaugų sutarčių, paslaugų teikimo kvito kopijas, kt.);
3. Pagal ūkininko išduotą pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje.
Jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą. Platesnę informaciją galima rasti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-883 redakcija.

Asmenys, norintys baigti programą savišvietos būdu, pateikia:
1. Išsilavinimo dokumentą (kopiją);
2. Asmens tapatybės dokumentą (kopiją);
3. Dokumentus, įrodančius 1 m. žemės ūkio veiklos patirtį.

Darbo pasiūlymai

LOGO