Projektas „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Klaipėdos apskrities profesinio mokymo įstaigose"

Atnaujinta: 2017 vasario 21

Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla kartu su kitomis 10 Klaipėdos apskrities profesinio mokymo įstaigomis įgyvendina projektą „VIDINIŲ PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO MECHANIZMŲ DIEGIMAS KLAIPĖDOS APSKRITIES PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE" Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-011. Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas".


DSCN7329Projekto vykdytojas - Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla www.stpm.silute.lm.lt
Įgyvendinančioji institucija - Europos socialinio fondo agentūra www.esf.lt
Projekto biudžetas - 712.656,00 Lt
Projekto finansavimo šaltiniai - ES fondų lėšos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Projekto pradžia - 2011 m. lapkričio 04 d.
Projekto pabaiga - 2013 m. lapkričio 4 d.

Projekto veiklos

1) mokyklų personalo mokymai kaip kurti ir diegti vidinius profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmus;
2) vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų sukūrimas;
3) vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas;
4) kokybės vadybos sistemų įvertinimas.
Projekto rezultatai:
· kokybės vadybos sistemas įdiegs 11 Klaipėdos apskrities profesinio mokymo įstaigų;
· mokymuose apie kokybės vadybą dalyvaus 127 profesinio mokymų įstaigų darbuotojai: 94 mokytojai ir 33 mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai.

Darbo pasiūlymai

LOGO