Profesinio mokymo tobulinimas, remiantis Vakarų Latvijos ir Šiaurės Lietuvos darbo rinkos poreikiais

Atnaujinta: 2024 vasario 26

Pagrindinis projekto tikslas - palengvinti profesinio mokymo plėtrą, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius ir užtikrinti kokybiškesnį  mokymą  pasienio regionuose esančių profesinio mokymo įstaigų studentams.

Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos projekto partneris- Saldus profesinė mokykla iš Latvijos.

2012 11 28 10.24.25Pagrindinė projekto veikla-stalių specialybės mokymo bazės atnaujinimas. Manoma, kad  įranga, įsigyta vykdant projektą, padės mokyklai atnaujinti materialinę-techninę bazę bei padės sukurti labiau saugias ir higieniškas mokymo sąlygas mokiniams.

 Projekto biudžetas mūsų mokyklai -42517,00 EUR. Iš jų apie 30170,00 EUR bus skirta stalių mokymo bazės atnaujinimui.

Kita dalis projekto biudžeto bus skirta audito paslaugų pirkimui, projekto viešinimui bei bendradarbiavimui su Saldus profesine mokykla. Projekto metu numatyti du abipusiai mūsų mokyklos ir Saldus profesinės mokyklos mokytojų susitikimai, kurių metu bus nagrinėjamos stalių specialybės programos trūkumai, įvertinama techninė bazė, organizuojami susitikimai su darbdaviais bei atliekami darbo rinkos poreikių tyrimai.

2012 11 28 10.29.39 Abiejų mokyklų mokiniai dalyvaus pleneruose Skuode ir Saldus po 5 dienas, kurių metu bus praktiškai išbandoma naujausia stalių specialybės įranga bei  kuriami praktiniai gaminiai iš medienos. 

Darbo pasiūlymai

LOGO