KIRPĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

P42101201, P43101202 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų

T43101203 – programa, skirta tęstiniamprofesiniam mokymui, 70 mokymosi kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas –kirpėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P42101201 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

P43101202, T43101203 – vidurinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Programos paskirtis.Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškaiatlikti trumpalaikį plaukų sušukavimą, kirpti ir dažyti plaukus bei modeliuoti šukuosenas.

Būsimo darbo specifika.Asmuo, įgijęs kirpėjo kvalifikaciją, galės teikti kirpėjo paslaugas individualiai arba grožio paslaugas teikiančioje įmonėje.

Kirpėjas privalo dėvėti darbo drabužius. Kirpėjas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: sąžiningumas, kūrybingumas, tvarkingumas, atsakingumas, komunikabilumas, pastabumas, kruopštumas, fizinis ištvermingumas, gebėjimas spręsti problemas ir konfliktus, etikos normų laikymasis, gebėjimas koncentruoti dėmesį, gebėjimas korektiškai bendrauti, gebėjimas korektiškai bendrauti. Būtinas duomenų apsaugos reikalavimų laikymasis.

Kirpėjas geba bendrauti su įvairiais klientais, pagarbiai su jais elgtis. Jis geba dirbti kolektyvo komandoje arba individualiai, valdyti savo psichologines būsenas ir pojūčius savybes, spręsti psichologines krizines situacijas.

Privalo atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Darbo pasiūlymai

LOGO