KAIMO TURIZMO ORGANIZATORIAUS MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

M43101501– programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas– kaimo turizmo organizatorius

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

M43101501 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi)nėra

Programos paskirtis.Parengti kvalifikuotą, atitinkantį darbo rinkos reikalavimus kaimo turizmo organizatorių, gebantį dirbti kaimo turizmo sodybose, įkurti ir organizuoti smulkų kaimo turizmo verslą, teikti apgyvendinimo, maitinimo bei rekreacinės veiklos paslaugas.

Kaimo turizmo organizatorius paruošia sodybą pagal kaimo turizmo paslaugos teikimo reikalavimus; paruošia kambarius svečiams apgyvendinti pagal sveikatos saugos reikalavimus; parenka žaliavas ir medžiagas patiekalams gaminti, paruošia ir patiekia patiekalus pagal sveikos mitybos, fiziologijos, sanitarijos ir higienos reikalavimus; numato poilsiautojo rekreacinę programą, jai reikalingą įrangą ir išteklius, rengia turistinius maršrutus po regioną; bendrauja su svečiais pagal svetingumo standartus ir geba suteikti pirmąją pagalbą.

Būsimo darbo specifika.Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti nedideliuose viešbučiuose, svečių namuose, nakvynės ir pusryčių namuose, kaimo turizmo sodybose, stovyklavietėse), taip pat užsiimti kita šios srities ūkine veikla, reglamentuota LR įstatymais.

Kaimo turizmo organizatoriaus darbui būdingas intensyvus ir betarpiškas bendravimas su kaimo turizmo paslaugų vartotojais ir dėl to padidėjusi įvairių konfliktinių situacijų rizika; gana intensyvi emocijų raiška, kuri reikalauja gerai išlavintų gebėjimų valdyti emocijas ir jų reiškimąsi. Veiklų vykdymas yra grindžiamas svetingumo vertybėmis, reikalaujančiomis ypatingo, itin pagarbaus požiūrio į svečius, dėmesingumo ir aktyvaus suinteresuotumo jų poreikiais. Dalis veiklų pasižymi darbo organizavimu pamainomis, darbu įvairiu paros metu. Darbuotojai turi gebėti tenkinti sparčiai besikeičiančius lankytojų poreikius.

Darbo pasiūlymai

LOGO