Pameistrystė - Nauja galimybė man

Atnaujinta: 2024 birželio 19

JUNGTINIO PROJEKTO „PAMEISTRYSTĖ – NAUJA GALIMYBĖ MAN!” PROFESINIO MOKYMO PAMEISTRYSTĖS

FORMA ĮGYVENDINIMAS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO ĮMONĖSE

PROJEKTO NR. Nr.10-010-J-0001-J03-00003

 Nextgeneu                                      

Jungtinio projekto „Pameistrystė – nauja galimybė man!“ tikslas - padidinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams skatinant profesinių mokyklų mokinius mokytis pameistrystės forma.

JP projekte dalyvaus 3 Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos profesinio mokymo įstaigos mokiniai, kurie buvo priimti mokytis pagal Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą (P32073205) pameistrystės forma.

JP projekte numatyta, kad bent 40 proc. mokinių, priimtų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą pameistrystės forma, mokysis pagal programą, orientuotą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą.

  • JP projekto įgyvendinimo pradžia - 2024 m. kovo 6 d.
  • JP projekto pabaiga - 2024 m. gegužės 31 d.

Projektui skirta finansavimo suma 13 704,82 Eur.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis

 
NKL

Darbo pasiūlymai

LOGO