Pirminio profesinio mokymo programų modulių įgyvendinimas

Atnaujinta: 2024 balandžio 04

PROJEKTAS

PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MODULIŲ ĮGYVENDINIMAS SKUODO AMATŲ IR PASLAUGŲ MOKYKLOJE

Nr. 10-002-T-0003

Nextgeneu

 Projekto tikslas – sudaryti galimybę mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ar vidurinio ugdymo programą galimybę mokytis pirminio profesinio mokymo programos modulį(-ius) Skuodo amatų ir paslaugų mokykloje.
Projektu sprendžiamos problemos: Siekiant didinti profesinio mokymo patrauklumą ir jo atitiktį darbo rinkos poreikiams, plečiant profesinių kompetencijų įgijimo galimybes, sudaromos sąlygos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams rinktis ir dalyvauti profesinio mokymo programų modulių veikloje.
Suplanuotos veiklos:
• 10 Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokinių mokymas pagal modulį „Moterų plaukų kirpimas ir dažymas“;
• 8 Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokinių mokymas pagal modulį „Transporto priemonės važiuoklės techninės priežiūros remontas“.
Planuojama, kad įgyvendinamus modulius – „Moterų plaukų kirpimas ir dažymas“, „Transporto priemonės važiuoklės techninės priežiūros remontas“ – baigs 18 mokinių.

Projektas finansuojamas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

 NKL

 

Projekto trukmė – 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto suma – 19561,0 Eur

Darbo pasiūlymai

LOGO