Pirminio profesinio mokymo programų modulių įgyvendinimas

Atnaujinta: 2023 rugpjūčio 28

PROJEKTAS

PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MODULIŲ ĮGYVENDINIMAS SKUODO AMATŲ IR PASLAUGŲ MOKYKLOJE

Nextgeneu

 

Projekto tikslas - sudaryti galimybę mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ar vidurinio ugdymo programą galimybę mokytis pirminio profesinio mokymo programos modulį(-ius) Skuodo amatų ir paslaugų mokykloje.

 

Projekto trukmė – 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. rugsėjo 30 d.

Projekto suma – 31947,61 Eur

Darbo pasiūlymai

LOGO