Projektas "Praktinių įgūdžių įgijimas VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro statybos sektoriniame praktinio mokymo centre"

Atnaujinta: 2021 balandžio 01

 

Projekto vykdytojas: VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras
Projekto partneriai:
             - Mažeikių politechnikos mokykla
             - Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras
             - Plungės technologijų ir verslo mokykla
             - Skuodo amatų ir paslaugų mokykla


Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-12-22 iki 2022-03-22
Projekto kodas: 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029
Bendra projekto vertė: 35.796,55 EUR
             VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras kartu su parneriais įgyvendina projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro  statybos sektoriniame praktinio mokymo centre“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0029, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis  ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“.


Projekto tikslas – Žemaitijos regiono apdailininko (statybininko)mokinių profesinių gebėjimų tobulinimas Telšių statybos sektoriniame praktinio mokymo centre, siekiant patenkinti darbo rinkos kvalifikuotų statybininkų poreikį.  


Projekto aprašymas:
            Pagrindinė veikla- mokinių, besimokančių Mažeikių, Plungės, Kelmės ir Skuodo profesinio mokymo įstaigose pagal statybininko (apdailininko) pirminio mokymo programą, mokymai Telšių statybos sektoriniame praktinio mokymo centre. VšĮ Telšių RPMC yra įsidiegęs profesinio mokymo kokybės valdymo sistemą, turi tinkamą naujausią įrangą bei kvalifikuotus profesijos mokytojus. Projektu bus prisidedama prie profesinio mokymo kokybės gerinimo partnerių profesinio mokymo įstaigose, neturinčiose sektorinių statybos praktinio mokymo centrų su naujausia įranga. Apmokant šių mokyklų mokinius, bus  formuojami tinkami jų darbo įgūdžiai taip sukuriant geresnes prielaidas būsimiems absolventams įsidarbinti darbo rinkoje ir patenkinti Žemaitijos, o taip pat ir visos Lietuvos darbo rinkos poreikius kvalifikuotiems darbuotojams. Numatomi mokymai pagal 2 statybininko (apdailininko) mokymo programos modulius: Mechanizuotas tinkavimas  ir Fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis.


Projekto uždaviniai:
            1. Statybinių medžiagų komplektų, reikalingų mokymams, įsigijimas;
          2. Mokymų vykdymas. Šiame projekte dalyvauja VšĮ Telšių RPMC- kaip projekto koordinatorius. Projekto partneriai: Mažeikių politechnikos mokykla, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla bei Kelmės profesinio rengimo centras. Viso mokymuose dalyvaus 7 mokinių grupės, kiekviena mokysis po 30 val. (5 d. po 6 val.): mechanizuoto tinkavimo mokymuose dalyvaus 45 mokiniai,  Fasadų apšiltinimo termoizoliacinėmis plokštėmis mokymuose dalyvaus 38 mokiniai.  


Laukiami projekto rezultatai:  Iš  viso mokymuose dalyvaus 83 pirminio profesinio mokymo mokiniai iš partnerių mokymo įstaigų.

Darbo pasiūlymai

LOGO