Dėl biudžetinės įstaigos Skuodo kaimo, verslų, amatų ir paslaugų mokyklos pertvarkymo į viešąją įstaigą

Dėl biudžetinės įstaigos Skuodo kaimo, verslų, amatų ir paslaugų mokyklos pertvarkymo į viešąją įstaigą

Informuojame, kad pertvarkoma biudžetinė įstaiga Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla, kurios teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė –Laisvės g. 69, Skuodas LT-98133; juridinio asmens kodas - 111967488; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

Po pertvarkymo nuo 2019 m. sausio 1 d. veiksianti viešoji įstaiga – Skuodo amatų ir paslaugų mokykla, kurios teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė – Laisvės g. 69, Skuodas LT-98133, juridinio asmens kodas -111967488. Įstaigos savininkė – Lietuvos Respublika (valstybė). Valstybės kaip įstaigos savininkės, teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – A. Volano g. 2, Vilnius.

Su Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos įstatais ir pertvarkomos įstaigos praėjusių trejų metų finansinių ir biudžetinių vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis galima susipažinti Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos internetinėje svetainėje www.profesinis.lt.