DAILIŲJŲ TEKSTILĖS DIRBINIŲ GAMINTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Po 12 klasių

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

M43021402, M44021401 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų

T43021401 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

M43021402 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

M44021401, T43021401 – vidurinis išsilavinimas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Programos paskirtis: sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas siūti nesudėtingus dirbinius iš tekstilės, megzti ir nerti tekstilės dirbinius, siuvinėti nesudėtingus dirbinius, velti nesudėtingus dirbinius, marginti ir dažyti pluoštus, audinius ir dirbinius natūraliais ir cheminiais dažais, rišti ir pinti tekstilės dirbinius, austi rankinėmis audimo staklėmis, komponuoti ir dekoruoti tekstilės dirbinius, gaminti aksesuarus iš tekstilės.

Būsimo darbo specifika: asmenys, įgiję dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją, galės dirbti aprangos, interjero tekstilės dirbinių, suvenyrų ir aksesuarų gamybos įmonėse, teatro dirbtuvėse bei vykdyti individualią veiklą.

 

Darbo pasiūlymai

LOGO