KIRPĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Tik profesinis

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

P32101202 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 45 mokymosi kreditai

T32101202 – programa, skirta tęstiniamprofesiniam mokymui, 35 mokymosi kreditai

Kvalifikacijos pavadinimas –kirpėjas

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) –III

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:pagrindinis

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Programos paskirtis.Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam darbuotojui, kuris gebėtųkirpti ir dažyti plaukus moterims, kirpti plaukus vyrams ir vaikams.

 

Būsimo darbo specifika.Asmuo, įgijęs kirpėjo kvalifikaciją, galės teikti kirpėjo paslaugas individualiai arba grožio paslaugas teikiančioje įmonėje.

Kirpėjas privalo dėvėti darbo drabužius.Savo veikloje kirpėjas vadovaujasi Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: sąžiningumas, kūrybingumas, tvarkingumas, atsakingumas, komunikabilumas, pastabumas, kruopštumas, fizinis ištvermingumas, gebėjimas spręsti problemas ir konfliktus, etikos normų laikymasis, gebėjimas koncentruoti dėmesį, gebėjimas korektiškai bendrauti. Būtina laikytis asmens duomenų apsaugos.

Kirpėjas turi gebėti bendrauti su įvairiais klientais, pagarbiai su jais elgtis;dirbti komandoje arba individualiai, valdyti savo psichologines būsenas ir pojūčius, spręsti psichologines krizines situacijas.

Darbuotojas privalo atlikti profilaktinį sveikatos patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Darbo pasiūlymai

LOGO