Stalius

Po 10 klasių

Mokymo programa skirta rengti stalius, gebančius apdirbti medieną rankiniu ir mechanizuotu būdu, gaminti ir montuoti medienos gaminius, statyti medinius pastatus, remontuoti medinius gaminius ir pastatus.
Siekiant šių tikslų būsimieji staliai teoriniuose užsiėmimuose mokomi medžio apdirbimo technologijos, medienos apdirbimo įrengimų konstrukcijos, bendrosios elektrotechnikos pagrindų, žaliavų savybių ir naudojimo, braižybos ir brėžinių skaitymo, darbo su įrengimais ir mechanizacijos priemonėmis, produkcijos iš medžio ir nesudėtingų baldų gamybos bei remonto, gaminių apdailos, darbų kokybės įvertinimo, darbų saugos ir sveikatos, ekonomikos ir verslo pagrindų, ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokyklų (centrų) dirbtuvėse, lentpjūvėse, baldų, statybos, remonto įmonėse. Praktinio mokymo trukmė - 48 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami medžio apdirbimo, baldų gaminimo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama staliaus kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas.
Baigus staliaus mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo architektūros ir statybos studijų krypties programas.
Staliaus mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.

Kvalifikacijos aprašas
Staliaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti staliumi.
Asmuo, įgijęs staliaus kvalifikaciją, turi:
- gebėti saugiai dirbti, skaityti darbo brėžinius, apskaičiuoti medžiagas, matuoti ir žymėti medieną, paruošti medieną apdirbimui, atlikti medinių paviršių apdailą, rankinio medienos apdirbimo operacijas, dirbti mechanizuoto medienos apdirbimo staklėmis ir įrengimais, gaminti medienos gaminius pagal pateiktus brėžinius, montuoti medinius statybinius gaminius, baldus, įrengti patalpų interjerą, statyti medinius pastatus ir juos apšiltinti, montuoti medines stogo konstrukcijas, pašalinti medienos gaminių defektus
- žinoti darbų saugos ir sveikatos reikalavimus, naudojimosi specialiaisiais darbo įrankiais taisykles, medienos apdirbimo technologiją, apdirbamos medienos savybes ir gaminių kokybės priklausomybe nuo jų.
- mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai ir savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti
Norintiems siekti staliaus kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję staliaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti staliais medžio apdirbimo įmonėse, staliaus dirbtuvėse, statybos-remonto, statybos organizacijose, įmonių remonto cechuose ir kt.