Projektas "Daugiau nei įprasta profesinė praktika"

Atnaujinta: 2019 sausio 22

Projekto įgyvendinimas leis besimokantiems profesinio rengimo įstaigoje moksleiviams įgyti profesinių ir asmeninių kompetencijų, įskatinant jų asmeninį tobulėjimą, pasitikėjimą savo jėgomis, ugdys darbo tarptautinėje rinkoje įgūdžius.

Numatomas dalyvių kultūrinis, pedagoginis parengimas pakankamas, kad dalyviai susipažintų su šalimi į kurią vyks bei šiek tiek patobulintų savo kalbos žinias. Kalbos tobulinimui bus prašoma ir „OLS“ licencijų, o tai labai naudinga visiems projekto dalyviams, ypač mažiau galimybių turintiems, kadangi visi dalyviai galės įsivertinti savo kalbos žinių lygį, nemokamai pasimokyti kalbos. Dalyvių įgytų įgūdžių vertinimas bus vykdomas siunčiančioje ir priimančiose organizacijose. Dalyviams stažuotė bus užskaityta kaip praktikos dalis. Visi dalyviai gaus „Europass“ pažymėjimus