EMOCIJA+

Lietuvos moksleivių sąjunga kovo mėn. inicijavo iššūkį mokykloms EMOCIJA+. Tai buvo užduotis mokyklos savivaldai organizuoti susitikimus su mokyklos bendruomenės nariais diskutuoti emocinės aplinkos klausimais.
Kovo 24 d. mūsų mokykla surengė diskusiją, kurioje dalyvavo grupių seniūnai su pavaduotojais bei mokyklos administracija ir mokytojai. Diskusijos metu buvo atliekamos užduotys, keliami klausimai: kas patinka ar nepatinka mokykloje, su kokias sunkumais, problemomis susiduriame mokykloje bei kaip spręsti iškilusias problemas. Mokiniai ir mokytojai pateikė įvairių siūlymų bei iškėlė idėją įrengti poilsio zoną mokiniams.